Interesting articles from Balsanskar.com for you !

Wednesday, February 26, 2014 Leave a Comment

Interesting articles from Balsanskar.com for you !

Link to Balsanskar Marathi

महाशिवरात्री

Posted: 26 Feb 2013 03:00 AM PST

महाशिवरात्रीनिमित्त सर्वांनीच 'शिव' या देवाविषयीची शास्त्रीय माहिती जाणून घेणे आवश्यक आहे. आपल्या देवतांची होणारी टिंगल आणि चेष्टा थांबवणे, ही खरी देवाची भक्ती करण्यासारखे आहे.

जय देव जय देव जय श्री शंकरा । आरती ओवाळू तुज कर्पुरगौरा ।। धृ० ।।

Posted: 09 Apr 2010 04:00 AM PDT

श्री शिवपन्चाक्षरस्तोत्र

Posted: 21 Feb 2011 03:00 AM PST

नागेन्द्रहाराय त्रिलोचनाय भस्मान्गरागाय महेश्वराय |

१२ ज्योतिर्लिंगे

Posted: 15 Feb 2011 03:00 AM PST

सोमनाथ , मल्लिकार्जुन , महाकालेश्वर , अमलेश्वर , वैद्यनाथ , भीमाशंकर , रामेश्वर , नागेश्वर , काशीविश्वेश्वर , त्र्यंबकेश्वर , केदारेश्वर , घृष्णेश्वर........

शिवविषयक प्रश्नमंजुषा - २

Posted: 23 Feb 2013 03:00 AM PST

- शिवाच्या उपासनेत कोणते अत्तर वापरतात ? - शिवाकडे असणारे परशू हे कशाचे प्रतीक आहे ? - ५२ अक्षरांचे मूळ ध्वनी कोणत्या नादातून निर्माण झाले ?

02google0405http://www.balsanskar.com/android/Inline images 1Inline images 2Inline images 1

Inline images 3Inline images 3

--
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "Baalsanskar" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to bal_sanskar+unsubscribe@googlegroups.com.
For more options, visit https://groups.google.com/groups/opt_out.

0 comments »