बालमित्रांनो, पाश्चात्त्य संस्कृती ऐवजी सात्त्विक भारतीय संस्कृतीचे आचरण करा !

मराठी, हिंदी आणि इंग्रजीच्या वाढत्या प्रतिसादानंतर बालसंस्कार संकेतस्थळ आता कन्नड मध्ये शुभारंभ !www.balsanskar.com

Interesting articles from Balsanskar.com for you !

| 0 comments ]

Interesting articles from Balsanskar.com for you !


Please forward this newsletter to all of your friends, relatives and others

Link to Balsanskar Marathi

मनाची एकाग्रता वाढण्यासाठी हे करा !

Posted: 20 Jan 2013 03:00 AM PST

कोणत्याही बाहेरच्या किंवा शरीरातील भागावर किंवा क्रियेवर मन एकाग्र करणे यास ध्यान असे म्हणतात. यात शरिरात होणार्‍या निरनिराळ्या संवेदनांकडे तसेच मनात येणार्‍या विचारांकडे साक्षीभावाने पहावे.

सूर्यनमस्काराचे महत्त्व, तो घातल्याने होणारे फायदे आणि सूर्यनमस्कार घालण्याची पद्धत

Posted: 26 Feb 2010 03:00 AM PST

सूर्यनमस्काराचे महत्त्व व सूर्यनमस्कार घातल्याने होणारे फायदे : जे लोक सूर्याला दररोज नमस्कार करतात, त्यांना हजारो जन्मांत दारिद्र्य होत नाही.

महाबली हनुमानाने केले भिमाचे गर्वहरण

Posted: 21 Apr 2014 04:00 AM PDT

जंगलातून जाताना वाटेत भेटलेल्या हनुमानाने भिमाचे गर्वहरण कसे केले हे या कथेतून जाणून घेऊया.

कृतीमागील विचार महत्त्वाचा

Posted: 03 Feb 2014 03:00 AM PST

या लघु बोधकथेत खालील गोष्टींचा समावेश केला आहे - १. कृतीमागील विचार महत्त्वाचा २. सवयीचा परिणाम ३. पती-पत्नीचे सुख आणि दुःख तुलनात्मक असणे


Get Balsanskar Daily Newsletter delivered by email

(Please check your SPAM folder for verification email by newsletter service)

--
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "Baalsanskar" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to bal_sanskar+unsubscribe@googlegroups.com.
For more options, visit https://groups.google.com/d/optout.
Read the full story »