Interesting articles from Balsanskar.com for you !

Monday, November 25, 2013 Leave a Comment


Interesting articles from Balsanskar.com for you !

Link to Balsanskar Marathi

दानशूर कर्ण

Posted: 08 Jun 2010 04:00 AM PDT

कर्ण दानशूर म्हणून प्रसिद्ध होता. आपल्याकडे आलेल्या याचकाला तो कधीही रिकाम्या हाताने परत पाठवत नाही, अशी त्याची ख्याती होती.....

छत्रपती शिवाजी महाराज आणि रायरेश्र्वर गड

Posted: 13 Jun 2011 04:00 AM PDT

वयाच्या केवळ १६ व्या वर्षी छत्रपती शिवरायांनी स्वराज्याचे तोरण बांधले. मूठभर मावळ्यांमध्ये धर्मप्रेम जागृत करून त्यांना लढायला शिकवले आणि स्वराज्याची संकल्पना दिली.

देश अन् धर्म यांचेसाठी प्राण देणारी झाशीची राणी लक्ष्मीबाई !

Posted: 26 Oct 2013 04:00 AM PDT

राणी लक्ष्मीबार्इ यांनी इंग्रजांच्या जुलमी राजवटीविरूद्ध शेवटच्या श्वासापर्यंत प्रखर लढा दिला. त्यांच्या या पराक्रमाची आठवण आपल्याला खालील लेख वाचून येर्इल.

आयुर्वेद म्हणजे प्राचीन ऋषीमुनींची अनमोल देणगी !

Posted: 08 Jan 2012 03:00 AM PST

आपले शरीर आणि मन आरोग्यसंपन्न ठेवणे, हा प्रत्येक मनुष्याचा धर्म आहे. यासाठी आयुर्वेद हे एक प्राचीन काळापासून उपयोगात आणलेले परिणामकारक माध्यम आहे.

भूमीवंदन

Posted: 28 Sep 2011 04:00 AM PDT

'कराग्रे वसते लक्ष्मी: ...' हा श्लोक म्हणून झाल्यावर भूमीला प्रार्थना करून पुढील श्लोक म्हणावा आणि भूमीवर पाऊल टाकावे.

Email delivery powered by Google


--
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "Baalsanskar" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to bal_sanskar+unsubscribe@googlegroups.com.
For more options, visit https://groups.google.com/groups/opt_out.

0 comments »